Art. 1.425. Efectele obligatiei indivizibile

(1) Obligatia indivizibila nu se divide intre debitori, intre creditori si nici intre mostenitorii acestora.

(2) Fiecare dintre debitori sau dintre mostenitorii acestora poate fi constrans separat la executarea intregii obligatii si, respectiv, fiecare dintre creditori sau dintre mostenitorii acestora poate cere executarea integrala.

Efectul principal al indivizibilitatii obligatiei consta in faptul ca oricare creditor poate pretinde de la debitor executarea in intregime a prestatiei si oricare debitor este indatorat si poate fi constrans sa execute intreaga prestatie la cere are dreptul creditorul. Plata facuta de oricare din debitorii obligatiei indivizibile stinge datoria pentru toti ceilalti codebitori.[L. Pop, I.F. Popa, S.I. Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligatiile, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2012, p. 609]

In privinta indivizibilitatii active, oricare dintre creditori va putea urmari in justitie in mod valabil pe debitor pretinzand executarea integrala a obiectului obligatiei, fara a i se putea opune imbogatirea fara just temei ori o exceptie de alta natura care sa tinda spre introducerea in cauza a celorlalti creditori. Noul Cod civil nu mai prevede exceptia potrivit careia obligatia nu ar putea fi executata decat prin participarea tuturor creditorilor indivizibili. [A. Almasan in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 1497]

In ce priveste indivizibilitatea pasiva, creditorul are facultatea de a chema in judecata pe oricare dintre debitori. Practic optiunea se poate concretiza fie in chemarea tuturor codebitorilor, fie in chemarea oricaruia dintre ei. Avantajul creditorului in urmarirea tuturor codebitorilor are tripla valenta: ii poate obliga prin economicoasa varianta a unei singure hotarari judecatoresti, avand posibilitatea executarii pentru oricare dintre ei, iar neexecutarea se va preschimba in daune pentru oricare dintre ei. [A. Almasan in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 1497]