Art. 1.447. Drepturile creditorului

(1) Creditorul poate cere plata oricaruia dintre debitorii solidari, fara ca acesta sa ii poata opune beneficiul de diviziune.

(2) Urmarirea pornita contra unuia dintre debitorii solidari nu il impiedica pe creditor sa se indrepte impotriva celorlalti codebitori. Debitorul urmarit poate insa cere introducerea in cauza a celorlalti codebitori.

Efectul principal al solidaritatii pasive, si anume ca plata sa poata fi solicitata unitar de catre creditor, se produce insa daca numai datoria este exigibila pentru toti debitorii solidari; daca este afectata de modalitati, nu poate fi urmarit debitorul inainte de scadenta sau de implinirea conditiei. Acest fapt nu conduce la incetarea solidaritatii, ci doar imprima caracterul suspensiv, respectiv extinctiv rezolutoriu pe care il aduce modalitatea sau conditioneaza plata dupa criteriul avut in vedere la constituirea obligatiei.
Este important de mentionat ca aceste modalitati vor opera insa distinct. Decaderea unuia din beneficiul termenului nu ii afecteaza pe ceilalti.
In masura in care cel putin unul dintre ei este solvabil, observam o adevarata prerogativa din aceasta. Posibilitatea de a pretinde tot ii este conferita de faptul ca toti debitorii sunt debitori principali, codebitorul urmarit neputand opune beneficiul de diviziune, asa cum precizeaza art. 1447 alin. (1) NCC, sau beneficiul de discutiune, pentru ca creditorul sa urmareasca mai intai pe ceilalti codebitori. Mai mult decat atat, chemarea in judecata a unuia dintre debitori nu impiedica pe creditor, dupa cum reglementeaza art. 1447 alin. (2) teza I NCC, sa-i actioneze si pe ceilalti codebitori in cazul in care nu-si satisface in intregime creanta, aceasta fiind o facultate a creditorului. Singura excepte posibila ar fi stingerea creantei prin plata sau alta modalitate, de el sau de ceilalti.
In cazul in care s-a inceput executarea impotriva unui codebitor solidar, nu se poate prezuma ca s-a renuntat de catre creditor la solidaritate. Creditorul poate urmari toti debitorii succesiv sau simultan. El nu este obligat sa instiinteze pe ceilalti codebitori despre urmarirea asupra unuia dintre ei.
Acordarea de catre un debitor a unor garantii reale nu impiedica creditorul sa urmareasca si pe ceilalti debitori. Acestora insa nu le va putea opune datoria decat raportat la ce au contractat. [A. Almasan in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 1523-1524]