Art. 1.448. Exceptii si aparari contra creditorului comun

(1) Debitorul solidar poate sa opuna creditorului toate mijloacele de aparare care ii sunt personale, precum si pe cele care sunt comune tuturor codebitorilor. El nu poate insa folosi mijloacele de aparare care sunt pur personale altui codebitor.

(2) Debitorul solidar care, prin fapta creditorului, este lipsit de o garantie sau de un drept pe care ar fi putut sa il valorifice prin subrogatie este liberat de datorie pana la concurenta valorii acelor garantii sau drepturi.

Pentru a inceta urmarirea pornita impotriva sa, debitorul poate invoca in aparare: a) exceptii comune oricaruia dintre codebitori (cauze de nulitate sau de stingere care ii pe toti, modalitati comune s. a.); b) exceptii personale, care pot avantaja toti codebitorii (confuziunea sau compesatiunea au ca efect diminuarea datoriei comune s. a.); c) exceptii pur personale, care il pot avantaja doar pe acesta (un termen sau o conditie consimtita doar in ceea ce il priveste – in acelasi sens, art. 1444 NCC; o cauza de nulitate relativa care a dus la vicierea consimtamantului sau) [A.Ratoi in Noul Cod civil. Note. Corelatii. Explicatii, Ed. C.H. Beck, Bucuresti, 2011, p. 536]

O noutate a noului Cod civil in aceasta materie o reprezinta alin. (2) art. 1448 NCC, care transporta un mecanism inspirat din materia fideiusiunii, in reglementarea vechiului Cod civil. Intrucat solidaritatea este explicata si prin dreptul de regres pe care il are solvens-ul, solidaritatea pasiva se justifica si in masura in care posibilitatea de recuperare a sumei dincolo de propria contributie la datorie ramane nealterata. Daca aceasta posibilitate este periclitata si prin fapta creditorului care nu ar conserva garantii constituite in vederea executarii obligatiei de catre alti codebitori ori care ar consimti la modalitati de natura sa efcteze dreptul solvens-ului, acesta poate sa limiteze dreptul de urmarire al creditorului in contra sa, tocmai pentru a nu fi astfel expus.
Aceasta limitare, care opereaza ca o exceptie substantiala la indemana solvens-ilui, are valoare similara decaderii din beneficiul solidaritatii pentru creditor. [A. Almasan in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 1528]