Art. 1.465. Alegerea prestatiei de catre creditor

In cazul in care alegerea prestatiei revine creditorului:
a) daca una dintre prestatii a devenit imposibil de executat, fara culpa vreuneia dintre parti, creditorul este obligat sa o primeasca pe cealalta;
b) daca creditorului ii este imputabila imposibilitatea de executare a uneia dintre prestatii, el poate fie sa pretinda executarea celeilalte prestatii, despagubindu-l pe debitor pentru prejudiciile cauzate, fie sa il libereze pe acesta de executarea obligatiei;
c) daca debitorului ii este imputabila imposibilitatea de a executa una dintre prestatii, creditorul poate cere fie despagubiri pentru prestatia imposibil de executat, fie cealalta prestatie;
d) daca debitorului ii este imputabila imposibilitatea de a executa ambele prestatii, creditorul poate cere despagubiri pentru oricare dintre acestea.

Creditorul nu va putea reveni asupra alegerii sub argument ca bunul ales are vicii, insa fireste ca el va avea, in masura caracterului oneros, actiune redhibitorie la indemana care, fara a echivala cu posibilitatea retractarii optiunii, ii va acoperi daunele. Creditorul va putea reveni insa pana la informarea debitorului sau, dupa argumentele expuse in sectiunea precedenta, in cazul in care alegerea a fost facuta din eroare. Daca creanta a fost transmisa erezilor, acestia vor prelua si dreptul de optiune, in mod simetric ipotezei in care debitorul are dreptul de a alege. [A. Almasan in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 1552]