Art. 1.468. Regim juridic

(1) Obligatia este facultativa atunci cand are ca obiect o singura prestatie principala de care debitorul se poate insa libera executand o alta prestatie determinata.

(2) Debitorul este liberat daca, fara culpa sa, prestatia principala devine imposibil de executat.

Principalul efect derivand din unicitatea prestatiei in care consta obligatia este faptul ca creditorul nu poate cere decat executarea prestatiei principale, cealalta constituind o facultate de plata pentru debitor care este singurul indreptatit sa faca aceasta alegere, char dupa ce a fost obligat prin hotarare judecatoreasca sa execute. Posibilitatea debitorului de a stinge datoria prin executarea prestatiei facultative este, ca si in cazul obligatiei alternative in care ii apartine alegerea, transmisibila succesorilor. [A. Almasan in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012,p. 1556]

Imposibilitatea fortuia de plata a bunului in obligatie facultativa, precum si orice cauza care ar invalida obligatia asupra acestuia, nu afecteaza obligatia principala care va deveni pura si simpla. [A. Almasan in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 1556]