Art. 1.472. Persoanele care pot face plata

Plata poate sa fie facuta de orice persoana, chiar daca este un tert in raport cu acea obligatie.

In categoria tertilor pot fi incluse mai multe persoane. Astfel: a) plata poate fi facuta si de o persoana tinuta impreuna cu debitorul (fidejusorul, solidar sau indivizibil); b) de o persoana tinuta pentru debitor (fidejusorul, comitentul pentru prepus, parintii tentru copiii lor minori); c) plata poate fi facuta de un tert care are intentia sa se subroge in drepturile creditorului, cum ar fi dobanditiorul unui imobil ipotecat care doreste sa salveze bunul de la urmarirea silita (tertul devine astfel creditor al debitorului in conditiile prevazute de art. 1593-1598 C. civ.); d) plata poate fi facuta de un tert neinteresat (caz in care plata poate fi facuta in numele debitorului in temeiul gestiunii de afaceri sau a unui contract de mandat, cand tertul se va subroga in drepturile creditorului platit, sau poate face plata in nume propriu, facand o liberalitate debitorului, ipoteza in care el nu se subroga in drepturile creditorului. [L. Pop, I.F. Popa, S.I. Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligatiile, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2012, p. 709]

Art. 1472 – spre deosebire de art. 1093 C. civ. 1864 – nu se refera la situatii concrete determinate de calitati speciale ale solvensului (coobligati sau fideiusori), din considerentul de a sublinia ideea ca orice persoana, indiferent de calitatea ei juridica, poate efectua plata. In cazul obligatiilor cu pluralitate de debitori, plata se va efectua in conformitate cu regulile impuse de caracterul de solidaritate respectiv, de divizibilitatea a obligatiei, astfel prevazute in art, 1421 C. civ. si urm.; in cazul constituirii fideiusiunii, plata se va efectua in conformitate cu dispozitiile art. 2293 C. civ. si urm. [C. E. Zamsa, Efectele obligatiilor civile, Editura Hamangiu 2013, p. 34]