Art. 1.498. Cheltuielile platii

Cheltuielile platii sunt in sarcina debitorului, in lipsa de stipulatie contrara.