Art. 1.516. Drepturile creditorului

(1) Creditorul are dreptul la indeplinirea integrala, exacta si la timp a obligatiei.

(2) Atunci cand, fara justificare, debitorul nu isi executa obligatia si se afla in intarziere, creditorul poate, la alegerea sa si fara a pierde dreptul la daune-interese, daca i se cuvin:
1. sa ceara sau, dupa caz, sa treaca la executarea silita a obligatiei;
2. sa obtina, daca obligatia este contractuala, rezolutiunea sau rezilierea contractului ori, dupa caz, reducerea propriei obligatii corelative;
3. sa foloseasca, atunci cand este cazul, orice alt mijloc prevazut de lege pentru realizarea dreptului sau.

In materie contractuala, daca, fara justificare, debitorul nu isi indeplineste obligatia, neexecutarea este insemnata, iar creditorul nu cere executarea silita a obligatiilor contractuale, acesta din urma se poate libera de obligatia sa corelativa, obtinand rezolutiunea sau rezilierea contractului. In cazul contractelor cu executare succesiva, creditorul are dreptul la reziliere si in cazul unei neexecutari de mica insemnatate, dar cu caracter repetat. Daca neexecutarea este de mica insemnatate, creditorul nu are drept la rezolutiune, fiind insa indreptatit sa obtina reducerea proportionala a prestatiei sale daca, dupa imprejurari, aceasta este posibila. Daca nici reducerea prestatiilor nu este posibila, creditorul poate obtine doar daune-interese, daca acestea i se cuvin. [D.A. Ghinoiu in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 1597]