Art. 1.533. Previzibilitatea prejudiciului

Debitorul raspunde numai pentru prejudiciile pe care le-a prevazut sau pe care putea sa le prevada ca urmare a neexecutarii la momentul incheierii contractului, afara de cazul in care neexecutarea este intentionata ori se datoreaza culpei grave a acestuia. Chiar si in acest din urma caz, daunele-interese nu cuprind decat ceea ce este consecinta directa si necesara a neexecutarii obligatiei.

(Im)previzibilitatea prejudiciului se apreciaza exclusiv prin raportare la momentul incheierii contractului, pe cand (in)certitudinea prejudiciului se apreciaza eclusiv prin raportare la momentul neexecutarii cuplabile/fara justificare a contractului. [C. Vaduva in Noul Cod civil. Note. Corelatii. Explicatii, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2011, p. 566]