Art. 1.534. Prejudiciul imputabil creditorului

(1) Daca, prin actiunea sau omisiunea sa culpabila, creditorul a contribuit la producerea prejudiciului, despagubirile datorate de debitor se vor diminua in mod corespunzator. Aceasta dispozitie se aplica si atunci cand prejudiciul este cauzat in parte de un eveniment al carui risc a fost asumat de creditor.

(2) Debitorul nu datoreaza despagubiri pentru prejudiciile pe care creditorul le-ar fi putut evita cu o minima diligenta.

Conform art. 1531 alin. (2) teza a II-a, la stabilirea intinderii prejudiciului se va tine seama si de cheltuielile pe care creditorul le-a facut, intr-o limita rezonabila, pentru evitarea prejudiciului. Dispozitia legala se coreleaza cu art. 1534 alin. (2) prejudiciul imputabil creditorului, cele doua texte legale stabilind urmatoarea relatie:.
– art. 1531 alin. (2) teza a II-a este aplicabil in situatia in care creditorul a indeplinit obligatia instituita de art. 1534 si stabileste o limita a actiunii creditorului (cheltuielile pe care creditorul le-a facut intr-o limita rezonabila);
– art. 1534 alin. (2) prevede ca debitorul nu datoreaza despagubiri pentru prejudiciile pe care creditorul le-ar fi putut evita cu o minima diligenta.
Rezulta ca in aplicarea princioiului repararii integrale a prejudiciului se va tine seama si de cheltuielile avansate de creditor cu ocazia indeplinirii obligatiei de a evita prejudiciul. Textul legal nu precizeaza operatiunea sau modul prin care se vor lua in calcul aceste cheltuieli avansate de creditor? Vor fi ele adaugate, ca atare, la pierderea suferita de creditor? Atunci, cum se mai explica art. 1534 alin. (2)?
Consideram ca rezolvarea se afla in interpretarea judicioasa de catre instante a sintagmelor intr-o limita rezonabila [art. 1531 alin. (2) teza a II-a] si minima diligenta [art. 1534 alin. (2)]: daca cheltuielile sunt incadrabile masurii unei diligente minime, ele nu vor fi luate in calcul la stabilirea prejudiciului, neintrand in componenta elementului de pierdere suferita. Dar, daca aceste cheltuieli depasesc o diligenta minimala, aratand o preocupare deosebita a creditorului pentru evitarea prejudiciului, legiuitorul a considerat ca creditorul nu trebuie sa le suporte integral, ci de ele se va tine seama ca respectivele cheltuieli depasind o diligenta minimala din partea creditorului vor intra in totalitate in componenta elementului de pierdere suferita din formula de determinare a daunelor-interese, intrucat nu este vorba despre o veritabila compensare. Legiuitorul lasa la aprecierea instantelor modalitatea sau procentul prin care sa se asigure punerea in aplicare a dispozitiei din art. 1531 alin. (2) teza a II-a; concret, se va recurge la criteriul rezonabilitatii, insemnand luarea in considerare a mai multor factori: istorilcul relatiei dintre creditor-debitor, valoarea creantei neexecutate, a cheltuielilor etc., cu excluderea unor eventuale costuri mari sau exorbitante din partea creditorului. [C. E. Zamsa, Efectele obligatiilor civile. Editura Hamangiu 2013, p.164-165]