Art. 1.548. Prezumtia de culpa

Culpa debitorului unei obligatii contractuale se prezuma prin simplul fapt al neexecutarii.

Chiar si in cazul in care debitorul nu rastoarna prezumtia culpei in neexecutarea obligatiei, raspunderea civila a acestuia va fi atrasa numai in masura in care creditorul se conformeaza dispozitiilor art. 1537 NCC, potrivit carora este obligat sa probeze existenta prejudiciului. Cu alte cuvinte, neexecutarea culpabila a obligatiei si existenta unui prejudiciu sunt doua conditii distincte pentru atragerea rapunderii civile. [C. Vaduva in Noul Cod civil. Note. Corelatii. Explicatii, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2011, p. 570]