Art. 1.549. Dreptul la rezolutiune sau reziliere

(1) Daca nu cere executarea silita a obligatiilor contractuale, creditorul are dreptul la rezolutiunea sau, dupa caz, rezilierea contractului, precum si la daune-interese, daca i se cuvin.

(2) Rezolutiunea poate avea loc pentru o parte a contractului, numai atunci cand executarea sa este divizibila. De asemenea, in cazul contractului plurilateral, neindeplinirea de catre una dintre parti a obligatiei nu atrage rezolutiunea contractului fata de celelalte parti, cu exceptia cazului in care prestatia neexecutata trebuia, dupa circumstante, sa fie considerata esentiala.

(3) Daca nu se prevede altfel, dispozitiile referitoare la rezolutiune se aplica si in cazul rezilierii.

Articolul 1549 nu opereaza nicio distinctie in legatura cu tipologia contractelor sau caracteristica obligatiilor decurgand din contract, cu consecinta unei extinderi implicite a domeniului de aplicare a rezolutiunii inclusiv in privinta contractelor unilaterale, astefl cum sunt definite in art. 1171 NCC. [C. Zamsa in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 1642]