Art. 1.583. Cesiuni succesive

(1) Atunci cand cedentul a transmis aceeasi creanta mai multor cesionari succesivi, debitorul se libereaza platind in temeiul cesiunii care i-a fost comunicata mai intai sau pe care a acceptat-o mai intai printr-un inscris cu data certa.

(2) In raporturile dintre cesionarii succesivi ai aceleiasi creante este preferat cel care si-a inscris mai intai cesiunea la arhiva, indiferent de data cesiunii sau a comunicarii acesteia catre debitor.

Textul trebuie interpretat in raport de prevederile art. 1578, care, consacra regula obligativitatii comunicarii catre debitor a cesiunii, indiferent daca aceasta s-a inscris sau nu in arhiva. Astfel, se ceeaza in sarcina debitorului obligatia ca, dupa ce a primit o notificare, sa faca verificari in arhiva pentru a observa daca nu a fost inscrisa o alta cesiune inaintea celei ce i-a fost comunicata.
Pentru aceste considerente, credem ca publicitatea de la arhiva ar trebui sa priveasca numai persoanele straine de raporturile juridice dintre cedent, cesionar si debitor, si nu pe acesta din urma sau pe fideiusorii lui, pentru care exista obligatia unei comunicari exprese. [G. Chiornita in Noul Cod civil, Studii si comentarii. Volumul III, Partea I. Cartea a V-a, Despre obligatii, Editura Universul Juridic Bucuresti 2014, p. 914-915]