Art. 1.596. Subrogatia legala

In afara de alte cazuri prevazute de lege, subrogatia se produce de drept:
a) in folosul creditorului, chiar chirografar, care plateste unui creditor care are un drept de preferinta, potrivit legii;
b) in folosul dobanditorului unui bun care il plateste pe titularul creantei insotite de o garantie asupra bunului respectiv;
c) in folosul celui care, fiind obligat impreuna cu altii sau pentru altii, are interes sa stinga datoria;
d) in folosul mostenitorului care plateste din bunurile sale datoriile succesiunii;
e) in alte cazuri stabilite de lege.

Dispozitiile de la art. 1596 lit. b) pot folosi, (…), numai dobanditorului, adjudecatarului unui imobil ori a unui alt drept real susceptibil de ipoteca, dar nu si dobanditorului unei servituti, unui drept de uz sau de habitatie. [G. Chiornita in Noul Cod civil, Studii si comentarii. Volumul III, Partea I. Cartea a V-a, Despre obligatii, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2014, p. 927]