Art. 1.597. Efectele subrogatiei

(1) Subrogatia isi produce efectele din momentul platii pe care tertul o face in folosul creditorului.

(2) Subrogatia produce efecte impotriva debitorului principal si a celor care au garantat obligatia. Acestia pot opune noului creditor mijloacele de aparare pe care le aveau impotriva creditorului initial.

Efectul principal al subrogatiei indiferent ca este legala sau conventionala, este acela ca subrogatul ia locul creditorului platit si poate exercita toate drepturile si actiunile acestuia impotriva debitorului. De asemenea, el beneficiaza si de toate garantiile care insotesc creanta, intrucat textul legal prevede ca „subrogatia produce efecte impotriva debitorului principal si a celor care au garantat obligatia” In raporturile dintre subrogat si debitor, respectiv persoanele tinute la garantie, ultimele doua categorii pot opune creditorului toate „mijloacele de aparare pe care le aveau impotriva creditorului initial”. Ceea ce presupune posibilitatea acestora de a invoca orice cauze de incetare sau de nevalabilitate a datoriei pretinse de tertul subrogat (nulitatea absoluta sau relativa a contractului din care rezulta creanta, cauze de stingere a datoriei sau de considerare ca stinsa a acesteia). [L. Pop, I.F. Popa, S.I. Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligatiile, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2012, p. 657]

Subrogatul are la dispozitie, pe langa actiunile creditorului platit, si o actiune proprie contra debitorului izvorata din mandat, gestiune de afaceri sau imbogatire fara justa cauza, dupa caz, prin care poate obtine, nu numai ceea ce a platit creditorului initial, ci si eventualele cheltuieli facute sau daune suferite cu aceasta ocazie. Latitudinea de a alege una sau alta dintre actiunile pe care le poate exercita apartine subrogatului, care va recurge la acea actiune care ii este mai favorabila. Este de presupus insa, ca subrogatul va alege intotdeauna actiunile pe care i le confera subrogatia sau, cel putin, ca va invoca efectele subrogatiei alaturi de beneficiile actiunii intemeiata pe figurile juridice de mai sus (nimic nu se opune acestui aspect), subrogatia fiind singura care confera subrogatului garantiile asociate creantei initiale. [L. Pop, I.F. Popa, S.I. Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligatiile, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2012, p. 657]

Spre deosebire de cesiune (cu titlu oneros), in care creditorul are obligatia de a garanta cesionarului existenta creantei, subrogatul nu este tinut, de regula, de o obligatie de garantie, indiferent de forma subrogatiei, conventionala sau legala. Pe cale de consecinta, subrogatul nu are o actiune in garantie impotriva creditorului initial, ci doar o actiune in restituirea platii nedatorate. Totusi creditorul, pe cale conventionala, se poate angaja sa garanteze existenta creantei sau, mai mult, chiar recuperarea creantei [art. 1598 alin. (2) NCC]. [C. Rosianu in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 1688]