Art. 1.598. Subrogatia partiala

(1) In caz de subrogatie partiala, creditorul initial, titular al unei garantii, poate exercita drepturile sale pentru partea neplatita din creanta cu preferinta fata de noul creditor.

(2) Cu toate acestea, in cazul in care creditorul initial s-a obligat fata de noul creditor sa garanteze suma pentru care a operat subrogatia, cel din urma este preferat.

Tot o oarecare subrogatie partiala se produce si in alte situatii cand totusi, creanta initiala se transmite fara o parte din accesoriile creantei initiale, chiar daca avem de a face tot cu o subrogatie. Astfel, cand subrogatul este un codebitor solidar care a platit intreaga datorie, el va beneficia de garantiile creantei fara ca obligatia sa ramana solidara in raporturile cu ceilalti codebitori. Solidaritatea pasiva opereaza numai in raport cu creditorul initial. Concluzia se desprinde din prevederile art. 1456 C. civ., care prevede ca, dupa plata datoriei de catre un codebitor solidar, regresul sau este divizibil fata de ceilalti debitori obligati initial solidar. Si in cazul indivizibilitatii, codebitorul obligat indivizibil nu dobandeste fata de ceilalti codebitori decat dreptul de plata echivalentului partilor lor din datorie [art. 1432 alin.(1) C. civ]. De asemenea, in cazul fideiusorului care a platit datoria garantata prin fideiusiune desi se produce o subrogatie de drept, ea este doar partiala deoarece, conform art. 2313 alin. (1) C. civ., „(…) fideiusorul care a daroria are regres impotriva celorlalti fidejusori pentru partea fiecaruia”. [L. Pop, I.F. Popa, S.I. Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligatiile, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2012, p. 658]