Art. 1.657. Bunurile ce pot fi vandute

Orice bun poate fi vandut in mod liber, daca vanzarea nu este interzisa ori limitata prin lege sau prin conventie ori testament.

Bunul afectat de o clauza de inalienabilitate temporara nu este scos din circuitul civil si poate face obiectul unor acte juridice care nu presupun instrainarea sa. [M. Gavris in Noul Cod civil. Comentarii, doctrina si jurisprudenta, vol. III, Editura Hamangiu 2012, p. 14]