Art. 1.662. Determinarea pretului de catre un tert

(1) Pretul poate fi determinat si de catre una sau mai multe persoane desemnate potrivit acordului partilor.

(2) Atunci cand persoanele astfel desemnate nu determina pretul in termenul stabilit de parti sau, in lipsa, in termen de 6 luni de la incheierea contractului, la cererea partii interesate, presedintele judecatoriei de la locul incheierii contractului va desemna, de urgenta, in camera de consiliu, prin incheiere definitiva, un expert pentru determinarea pretului. Remuneratia expertului se plateste in cote egale de catre parti.

(3) Daca pretul nu a fost determinat in termen de un an de la incheierea contractului, vanzarea este nula, afara de cazul in care partile au convenit un alt mod de determinare a pretului.

Nu constiuie o culpa contractuala de natura sa atraga raspunderea patrimoniala a evaluatorului constatarea unor erori de calcul prin utilizarea datelor contabile cunoscute. Obligatia evaluatorului este de mijloace. [I. Turcu, Noul cod civil. Cartea a V-a. Contractul de vanzare. Art. 1650-1762. Comentarii si explicatii, Editura CH Beck, Bucuresti 2012, p. 256]

Termenul legal de un an, de ordine privata, este un termen de decadere, astfel ca partea in favoarea careia a fost instituit poate renunta, dupa implinirea lui, la beneficiul decaderii. Data fiind natura termenului de un an, in cazul in care expertul desemnat de instant, la cererea partilor, nu stabileste pretul in intervalul de un an de la incheierea contractului, este rezonabil a se considera ca, in acest caz, intervine nulitatea relativa a contractului, care poate fi invocata numai de partea ce are interes de a lipsi contractul de efecte. [M-L. Belu Magdo, Contractul de vanzare in noul Cod civil, Editura Hamangiu 2014, p. 140]