Art. 1.682. Vanzarea pe gustate

(1) Vanzarea sub rezerva ca bunul sa corespunda gusturilor cumparatorului se incheie numai daca acesta a facut cunoscut acordul sau in termenul convenit ori statornicit prin uzante. In cazul in care un asemenea termen nu exista, se aplica dispozitiile art. 1.681 alin. (2).

(2) Daca bunul vandut se afla la cumparator, iar acesta nu se pronunta in termenul prevazut la alin. (1), vanzarea se considera incheiata la expirarea termenului.

Degustarea nu are valoarea unei conditii suspensive. In ipoteza in care dupa degustare cumparatorul declara ca il satisface gustul, nu va opera transferul de proprietate mai devreme de momentul acestei declaratii si, deci, nu va retroactiva efectul declaratiei. [I. Turcu, Noul cod civil. Cartea a V-a. Contractul de vanzare. Art. 1650-1762. Comentarii si explicatii, Editura CH Beck, Bucuresti 2012, p. 307]