Art. 1.697. Indivizibilitatea obligatiei de garantie

Obligatia de garantie contra evictiunii este indivizibila intre debitori.

Intrucat textul nu distinge, principiul indivizibilitatii urmeaza a se aplica independent de natura juridica si modalitatea in care se concretizeaza obligatia de raspundere pentru evictiune, la momente diferite, respectiv obligatie de a da, a face sau a nu face. [D. Dumitru in Noul Cod civil. Note. Corelatii. Explicatii, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2011, p. 629]