Art. 1.699. Limitele clauzei de neraspundere pentru evictiune

Chiar daca s-a convenit ca vanzatorul nu va datora nicio garantie, el raspunde totusi de evictiunea cauzata ulterior vanzarii prin faptul sau personal ori de cea provenita din cauze pe care, cunoscandu-le in momentul vanzarii, le-a ascuns cumparatorului. Orice stipulatie contrara este considerata nescrisa.

Calificarea unei imprejurari ca reprezentand tulburare din partea vanzatorului, chiar fara a o savarsi el insusi, dar care provoaca sau favorizeaza un act ce aduce atingere prin tulburare dreptului cedat, este o chestiune de atributul exclusiv al instantei. Vanzatorul datoreaza garantie cumparatorului impotriva tulburarilor de drept pe care el insusi le-a cauzat, deoarece aceasta echivaleaza cu reluarea dreptului transmis. Vanzatorul nu poate aduce atingere dreptului cumparatorului, invocand existent dreptului de proprietate, de creanta ori a unui dezmembramant al dreptului de proprietate, chiar dobandite ulterior vanzarii. [M-L. Belu Magdo, Contractul de vanzare in noul Cod civil, Editura Hamangiu 2014, p. 243]