Art. 1.712. Intinderea garantiei

(1) In situatia in care la data incheierii contractului vanzatorul cunostea viciile bunului vandut, pe langa una dintre masurile prevazute la art. 1.710, vanzatorul este obligat la plata de daune-interese, pentru repararea intregului prejudiciu cauzat, daca este cazul.

(2) Atunci cand vanzatorul nu cunostea viciile bunului vandut si s-a dispus una dintre masurile prevazute la art. 1.710 alin. (1) lit. c) si d), el este obligat sa restituie cumparatorului doar pretul si cheltuielile facute cu prilejul vanzarii, in tot sau in parte, dupa caz.

La evictiune, vanzatorul, acopera pierderile suferite si castigurile nerealizate de catre cumparator (urmare a evictiunii), chiar daca la momentul vanzarii nu cunostea cauza evictiunii, pe cand la viciu ascuns vanzatorul datoreaza daune interese pentru repararea intregului prejudiciu cauzat (urmare a viciului), doar daca avea cunostinta de viciile bunului vandut la momentul incheierii vanzarii. In caz contrar (vanzatorul nu avea cunostinta de vicii), daca s-a dispus una dintre masurile prevazute la art. 1710 alin. (1) lit. c) si d), vanzatorul este obligat sa restituie cumparatorului doar pretul si cheltuielile facute cu prilejul vanzarii, in tot sau in parte, dupa caz. [M. Gavris in Noul Cod civil. Comentarii, doctrina si jurisprudenta, vol. III, Editura Hamangiu 2012, p. 73]

Noul Cod civil nu contine nicio dispozitie privind durata termenului de prescriptie a dreptului la actiune privind viciile ascunse, ca in anterioara reglementate. Asa fiind, suntem de parere ca, exceptie facand situatiile in care prin legi speciale se va prevedea un termen special de prescriptie pentru astfel de vicii, se va aplica termenul general de 3 ani, reglementat de art. 2517. [T. Prescure, Curs de contracte civile, Editura Hamangiu 2012, p. 75]