Art. 1.731. Vanzarea catre un tert a bunurilor supuse preemptiunii

Vanzarea bunului cu privire la care exista un drept de preemptiune legal sau conventional se poate face catre un tert numai sub conditia suspensiva a neexercitarii dreptului de preemptiune de catre preemptor.

Existenta unui drept de preemptiune, legal sau conventional, nu va impiedica vanzarea bunului catre un tert, dar aceasta se va realiza in mod obligatoriu sub conditie suspensiva a neexercitarii dreptului de preemptiune de catre preemptor. [I. Adam, Drept civil, Teoria generala a drepturilor reale, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2013, p. 67]