Art. 1.738. Exercitarea dreptului de preemptiune in cadrul executarii silite

In cazul in care bunul face obiectul urmaririi silite sau este scos la vanzare silita cu autorizarea judecatorului-sindic, dreptul de preemptiune se exercita in conditiile prevazute de Codul de procedura civila.