Art. 1.739. Caractere ale dreptului de preemptiune

Dreptul de preemptiune este indivizibil si nu se poate ceda.