Art. 1.776. Lichidarea reportului. Lichidarea diferentelor si reinnoirea reportului

(1) Lichidarea reportului se va face inauntrul celei de a doua zile de lucru ce urmeaza scadentei.

(2) Daca la scadenta termenului reportului partile lichideaza diferentele, facand plata, si reinnoiesc reportul asupra unor titluri sau valori mobiliare ce difera prin calitatea sau specia lor ori pe un alt pret, atunci se considera ca partile au incheiat un nou contract.

Reinnoirea reportului face sa se prezume ca partile au incheiat un nou contract. Pentru a opera aceasta prezumtie, este necesar sa fie indeplinite urmatoarele conditii:
a) sa se implineasca termenul reportului (acesta sa ajunga la scadenta);
b) partile sa lichideze diferentele, facand plata;
c) partile sa reinnoiasca reportul in alte conditii decat cele initiale, in sensul ca: 1. fie acesta priveste titluri sau valori mobiliare ce difera prin calitatea sau specia lor de cele din contractul de report initial, 2. fie pretul stabilit de parti este altul. [L. Uta, Contracte speciale in noul cod civil, Editura Hamangiu 2012, pag. 166]