Art. 1.784. Incapacitati

(1) Dispozitiile privitoare la incapacitatile prevazute la art. 1.654 si 1.655 sunt aplicabile, in mod corespunzator, si locatiunii.

(2) De asemenea, sunt aplicabile, prin analogie, si dispozitiile art. 1.653, inclusiv atunci cand exista litigiu cu privire la dreptul de proprietate asupra bunului ce urmeaza a face obiectul locatiunii.

(3) Daca legea nu dispune altfel, locatiunile incheiate de persoanele care, potrivit legii, nu pot face decat acte de administrare nu vor depasi 5 ani.

Prezuntia mandatului tacit al sotului nu poate opera la incheierea contractului de inchiriere in calitate de locator, deoarece, in temeiul art. 322 NCC, niciunul dintre soti nu poate dispune fara consimtamantul scris al celuilalt sot, chiar daca este proprietar exclusiv, de drepturile asupra locuintei familiei si nu poate incheia acte prin care ar fi afectata folosinta acesteia. Aceasta reglementare ne duce la concluzia ca, in privinta locatiunii locuintei de familie, distinctia dintre calificarea contractului de locatiune, ca act de administrare sau act de dispozitie, in functie de durata, nu mai prezinta semnificatie indiferent de calificare,folosinta locuintei fiind afectata. Evident ca masura restrictiva prevazuta de art. 322 NCC vizeaza numai locuinta familiei in acceptiunea art. 321 NCC, nu si locuintele bunuri comune sau proprietatea exclusiva a unuia dintre soti, carora li se aplica regulile generale referitoare la mandatul tacit si locatiune in functie de regimul matrimonial adoptat de soti. [M.L. Belu-Magdo in Noul Cod civil. Comentarii, doctrina si jurisprudenta, vol. III, Editura Hamangiu 2012, p. 143-144]