Art. 1.808. Efectele cesiunii locatiunii

(1) Prin cesiunea contractului de locatiune de catre locatar, cesionarul dobandeste drepturile si este tinut de obligatiile locatarului izvorate din contractul de locatiune.

(2) Dispozitiile privind cesiunea contractului se aplica in mod corespunzator.