Art. 1.830. Rezilierea contractului

(1) In cazul in care, fara justificare, una dintre partile contractului de inchiriere nu isi executa obligatiile nascute din acest contract, cealalta parte are dreptul la rezilierea contractului.

(2) De asemenea, locatorul poate cere instantei rezilierea contractului de inchiriere si in cazul in care chiriasul, membrii familiei sale sau alte persoane carora acesta din urma le-a ingaduit, in orice mod, folosirea, detinerea sau accesul in locuinta fie au un comportament care face imposibila convietuirea cu celelalte persoane care locuiesc in acelasi imobil sau in imobile aflate in vecinatate, fie impiedica folosirea normala a locuintei sau a partilor comune.

Alin. (2) al art. 1830 nu pune in discutie o rapundere pentru fapta altora, caci nu s-ar justifica fundamentul contractual al sanctiunii rezilierii. Locatorul raspunde pentru conduita membrilor familiei si a persoanelor carora le-a ingaduit folosirea, detinerea sau accesul in locuinta in temeiul unei obligatii propter rem, decurgand din calitatea sa de detinator al lucrului. [M.L. Belu-Magdo in Noul Cod civil. Comentarii, doctrina si jurisprudenta, vol. III, Editura Hamangiu 2012, p. 197]