Art. 1.848. Reinnoirea arendarii

(1) Contractul de arendare se reinnoieste de drept, pentru aceeasi durata, daca niciuna dintre parti nu a comunicat cocontractantului, in scris, refuzul sau cu cel putin 6 luni inainte de expirarea termenului, iar in cazul terenurilor cu destinatie agricola, cu cel putin un an.

(2) Daca durata contractului de arendare este de un an sau mai scurta, termenele de refuz al reinnoirii prevazute la alin. (1) se reduc la jumatate.

Refuzul nejustificat al celeilalte parti de indeplinire a formalitatilor de arendare prevazute de art. 1838 pentru valabilitatea si opozabilitatea contractului de arendare reinnoit, in conditiile in care acesta este calificat ca un “antecotract” de arendare, confera oricarei parti dreptul de a obtine o hotarare judecatoreasca care sa tina loc de contract de arendare, chiar daca in acest sens nu este prevazut un text expres. ). [M-L. Belu Magdo, Locatiunea in noul Cod civil, Editura Hamangiu 2012, p. 223]