Art. 1.850. Cazuri speciale de incetare a contractului

Contractul de arendare inceteaza prin decesul, incapacitatea sau falimentul arendasului.