Art. 1.854. Pretul

(1) Pretul antreprizei poate consta intr-o suma de bani sau in orice alte bunuri sau prestatii.

(2) Pretul trebuie sa fie serios si determinat sau cel putin determinabil.

(3) Atunci cand contractul nu cuprinde clauze referitoare la pret, beneficiarul datoreaza pretul prevazut de lege ori calculat potrivit legii sau, in lipsa unor asemenea prevederi legale, pretul stabilit in raport cu munca depusa si cheltuielile necesare pentru executarea lucrarii ori prestarea serviciului, avandu-se in vedere si uzantele existente.