Art. 1.877. Imprejurari care impiedica executarea lucrarilor

(1) In cazul in care, in cursul executarii contractului, constata greseli sau lipsuri in lucrarile de proiectare in temeiul carora s-a incheiat contractul, antreprenorul este obligat sa comunice de indata beneficiarului si proiectantului constatarile sale, impreuna cu propunerile de remediere, in masura in care acestea intra in domeniul pregatirii sale profesionale, precum si sa ceara beneficiarului sa ia masurile corespunzatoare.

(2) Daca beneficiarul, luand si avizul proiectantului, nu comunica de indata masurile luate pentru inlaturarea greselilor sau lipsurilor semnalate ori daca masurile luate nu sunt corespunzatoare, antreprenorul poate sa suspende executarea lucrarilor, instiintandu-i de indata despre aceasta pe beneficiar si proiectant.

Spre deosebire de art. 1858 si art. 1859 C. civ.unde antreprenorul are drept de optiune intre continuarea contractului sau rezolutiunea acestuia, in materia antreprizei de constructii, cat priveste erorile sau lipsurile de proiectare, dreptul de optiune al antreprenorului este mai limitat. El va putea opta intre continuarea contractului, pe de o parte, si suspendarea executariiacestuia, pe de alta parte. Desi textul legal nu o spune expres, decizia de suspendare a executiei lucrarilor trebuie sa fie corelata cu o anumita gravitate a erorilor sau lipsurilor din lucrarile de proiectare, care sa afecteze in mod negativ realizarea in conditii de siguranta si de eficienta economica a lucrarilor de antrepriza. [C. Popa, C. Tabirta – Noutati privind raspunderea antreprenorului potrivit Codului civil (II), publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor nr. 2/2013, p. 75]