Art. 1.892. Personalitatea juridica

(1) Societatea simpla nu are personalitate juridica.

(2) Daca asociatii doresc dobandirea personalitatii juridice, prin actul de modificare a contractului de societate vor indica, in mod expres, forma juridica a acesteia si vor pune de acord toate clauzele sale cu dispozitiile legale aplicabile societatii nou-infiintate.

(3) In cazul prevazut la alin. (2) dobandirea personalitatii juridice se face fara a se dispune dizolvarea societatii simple. Asociatii si societatea nou-infiintata raspund solidar si indivizibil pentru toate datoriile societatii nascute inainte de dobandirea personalitatii juridice.

Alineatul (3) instituie o noua forma de raspundere, solidara si indivizibila, a asociatilor si a societatii nou infiintate, pentru toate datoriile nascute inainte de dobandirea personalitatii juridice. Fundamentul raspunderii este diferit pentru cele doua categorii de persoane. Raspunderea asociatilor este fundamntata pe ideea de protectie a intereselor creditorilor sociali. In societatea simpla, in conformitate cu art. 1920 NCC, creditorii sociali ale caror creante nu pot fi indestulate din bunurile comune ale asociatilor au posibilitatea de a se indrepta impotriva bunurilor proprii ale asociatilor, proportional cu cota lor de aport la patrimoniul social. Raspunderea asociatilor cu bunurile proprii constituie o garantie suplimentara pentru creditorii sociali si ar fi injust si chiar vatamator pentru acestia sa piarda aceasta garantie ca urmare a modificarii societatii. Drept consecinta, pentru a nu fi periclitate garantiile existente la data nasterii creantei, legiuitorul a inteles sa pastreze raspunderea personala a asociatilor si dupa data dobandirii personalitatii juridice de catre societate. In schimb, raspunderea societatii nou-infiintata estefundamentata de ideea de continuitate a elementelor patrimoniale. [C.M. Nita in Noul Cod civil. Comentarii, doctrina si jurisprudenta, vol. III, Editura Hamangiu 2012, p. 258-259]