Art. 1.908. Asocierea asupra drepturilor sociale si cedarea acestora

(1) Un asociat isi poate asocia o terta persoana la drepturile sale sociale fara consimtamantul celorlalti asociati, dar persoana respectiva nu va putea deveni asociat al societatii fara consimtamantul celorlalti asociati, care trebuie dat in conditiile dispozitiilor art. 1.901.

(2) Asociatul nu poate ceda, fara consimtamantul tuturor celorlalti asociati, drepturile sale sociale, sub sanctiunea aplicarii prevederilor art. 1.901 alin. (2) si (3).

(3) Asociatul nu poate garanta in niciun fel obligatiile personale sau ale vreunui tert cu drepturile sociale, fara consimtamantul tuturor asociatilor, sub sanctiunea nulitatii absolute a garantiei.

(4) Asociatul unei societati cu durata nedeterminata nu poate cere, inainte de incetarea societatii, restituirea sau contravaloarea partii care i se cuvine din bunurile comune ale societatii, afara de cazul retragerii sau excluderii sale.

Alineatul (4) are in vedere situatia in care, fara a intentiona sa renunte la calitatea sa de asociat, acesta pretinde restituirea ori contravaloarea partii care I se cuvine din bunurile comune ale societatii. Operatiunea nu este posibila intrucat contravine scopului societatii, care este acela de a imparti beneficiile sau de a se folosi de economia ce ar putea rezulta. Mai mult, cererea unui asociat de restituire a partii ce I se cuvine din bunurile comune sau plata contravalorii lor echivaleaza cu operatiunea de retragere (partiala sau totala) a aportului la capitalul social, fapt ce lipseste de continut partile de interes si, in consecinta, posibilitatea asociatului de a mai participa la beneficii si pierderi. [C.M. Nita in Noul Cod civil. Comentarii, doctrina si jurisprudenta, vol. III, Editura Hamangiu 2012, p. 278]