Art. 1.948. Imparteala bunurilor sociale

Imparteala in natura a bunurilor societatii se face potrivit regulilor privitoare la imparteala bunurilor proprietate comuna.