Art. 1.949. Notiune

Contractul de asociere in participatie este contractul prin care o persoana acorda uneia sau mai multor persoane o participatie la beneficiile si pierderile uneia sau mai multor operatiuni pe care le intreprinde.

Principala deosebire intre asocierea in participatie si societatea civila o constituie obiectul acestora. Daca in societatea civila partile se asociaza in vederea exercitarii unor operatiuni civile, asocierea in participatie are ca obiect exercitarea unor operatiuni cu scop lucrativ, adica desfasurarea unor activitati comerciale. Aftfel spus, daca de esenta societatii civile este exercitarea unor activitati civile, de esenta asocierii in participatie este efectuarea unor operatiuni care reprezinta veritabile operatiuni speculative. [L. Stanciulescu, V. Nemes, Dreptul contractelor civile si comerciale in reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu 2013, p. 302]

Ca societate simpla reglementata in art. 1890-1948, asocierea in participatie este o forma de societate lipsita de personalitate juridica. In privinta diferentelor dintre cele doua forme societare, remarcam: a) in cazul societatii simple, efectele contractului sunt ample si se apropie de cele ale unei intreprinderi; astfel, bunurile aportate formeaza un capital social divizat in parti de interes, care pot fi transmise; asociatii se reunesc in adunarea generala, iar societatea este reprezentata de un administrator; prin vointa asociatilor, poate dobandi personalitate juridica; b) in cazul asocierii in participatie efectele contractului sunt cele prevazute de parti si asociatii nu pot hotari modificarea asocierii prin dobandirea personalitatii juridice. [A.M. Mateescu in Noul Cod civil. Comentarii, doctrina si jurisprudenta, vol. III, Editura Hamangiu 2012, p. 315]

Obiectul contractului de asociere in participatie consta tocmai in operatiunea de asociere a doua sau mai multor persoane, pe baza unor raporturi convenite, pentru una sau mai multe operatiuni cu scop lucrativ derulate de catre o alta persoana, cu intentia de a imparti eventualele beneficii care ar rezulta dintr-o astfel de asociere si cu obligatia de a suporta si eventualele pierderi.
Partile unui astfel de contract pot fi profesionisti si/sau neprofesionisti; apreciem ca parti pot fi si persoane juridice de drept public, dar actionand in calitate de titulare ale personalitatii juridice de drept civil, cum ar fi statul, judetele, municipiile, orasele, comunele etc., in masura in care prin legi speciale nu li se interzic astfel de asocieri si daca au interesul legitim in a participa la acest gen de activitati. Pentru o mai facila exprimare, am putea prelua denumirile sub care doctrina comerciala a desemnat partile contractului de asociere in participatie: asociat activ sau gerant (cel care acorda participatia) si asociat pasiv ori gerat (cel care aduce un anumit aport ca o contraprestatie a participatiei acordate). [T. Prescure, Curs de contracte civile, Editura Hamangiu 2012, p. 192]

Contractul de asociere în participaţiune, astfel cum este reglementat de art. 251 şi art. 252 C. com. [art. 1.949 NCC], are valenţele unui contract comercial, încheiat cu scopul vădit de a împărţi beneficiile şi pierderile unei afaceri comerciale.
În cazul în care în contractul încheiat nu se prevede o cotă procentuală de participare a părţilor la beneficii sau pierderi, ci este stabilită doar plata unei sume aferente utilizării de către una dintre părţi a unui spaţiu, este mai mult decât evident că scopul încheierii convenţiei de asociere nu este, nicidecum, împărţirea beneficiilor şi a pierderilor, ci folosirea spaţiului de către aceasta, corelativ cu încasarea sumei convenite ca reprezentând contravaloarea folosinţei bunului predat în acest scop.
Prin urmare, este corectă soluţia instanţei de calificare a acestui contract ca fiind un contract de închiriere, iar nu unul de asociere în participaţiune. [ÎCCJ, Secţia a II-a civilă, Decizia nr. 874 din 17 mai 2016, www.scj.ro]