Art. 133. Exercitarea tutelei in interesul minorului

Tutela se exercita numai in interesul minorului atat in ceea ce priveste persoana, cat si bunurile acestuia.