Art. 134. Continutul tutelei

(1) Tutorele are indatorirea de a ingriji de minor.

(2) El este obligat sa asigure ingrijirea minorului, sanatatea si dezvoltarea lui fizica si mentala, educarea, invatatura si pregatirea profesionala a acestuia, potrivit cu aptitudinile lui.