Art. 146. Incuviintarea si autorizarea actelor minorului care a implinit varsta de 14 ani

(1) Minorul care a implinit varsta de 14 ani incheie actele juridice cu incuviintarea scrisa a tutorelui sau, dupa caz, a curatorului.

(2) Daca actul pe care minorul care a implinit varsta de 14 ani urmeaza sa il incheie face parte dintre acelea pe care tutorele nu le poate face decat cu autorizarea instantei de tutela si cu avizul consiliului de familie, va fi necesara atat autorizarea acesteia, cat si avizul consiliului de familie.

(3) Minorul nu poate sa faca donatii, altele decat darurile obisnuite potrivit starii lui materiale, si nici sa garanteze obligatia altuia.

(4) Actele facute cu incalcarea dispozitiilor alin. (1)-(3) sunt anulabile, dispozitiile art. 144 alin. (3) fiind aplicabile in mod corespunzator.

Pe langa actele prevazute la art. 146, NCC prevede si alte categori de acte pe care minorul care a implinit 14 ani le poate incheia (fara incuviintarea tutorelui, sn) : actele minorului emancipat – art. 40 NCC, actele minorului care a implinit 15 ani – art. 42 NCC, posibilitatea minorului care a implinit 16 ani de a se casatori. [A. Radoi in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 143]