Art. 165. Persoanele care pot cere punerea sub interdictie

Interdictia poate fi ceruta de persoanele prevazute la art. 111, care este aplicabil in mod corespunzator.