Art. 198. Efectele nulitatii

(1) De la data la care hotararea judecatoreasca de constatare sau declarare a nulitatii a devenit definitiva, persoana juridica inceteaza fara efect retroactiv si intra in lichidare.

(2) Prin hotararea judecatoreasca de constatare sau declarare a nulitatii se numesc si lichidatorii.

(3) Hotararea judecatoreasca definitiva se comunica, din oficiu, spre a fi notata in toate registrele publice in care persoana juridica a fost inregistrata sau, dupa caz, mentionata.

(4) In toate cazurile, fondatorii sau asociatii raspund, in conditiile legii, pentru obligatiile persoanei juridice care s-au nascut in sarcina acesteia de la data infiintarii ei si pana la data notarii in registrele publice a hotararii judecatoresti prevazute la alin. (3).

In cazul persoanelor juridice de tip asociativ, incetarea personalitatii juridice imbraca forma dizolvarii, aceasta fiind prima etapa a procesului, urmata de lichidare. In cazul entitatilor unipersonale cu personalitate juridica nu exista dizolvare. [G. Piperea in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 186]