Art. 2.009. Notiune

Mandatul este contractul prin care o parte, numita mandatar, se obliga sa incheie unul sau mai multe acte juridice pe seama celeilalte parti, numita mandant.

Contractul de mandat prezinta urmatoarele caractere juridice:
a) este un contract consensual, adica ia nastere prin simplul acord de vointa al partilor, nefiind necesara indeplinirea vreunor forme speciale.
In acest sens sunt si prevederile art. 2013 din noul Cod civil, potrivut carora „contractul de mandat poate fi incheia in forma scrisa, autentica ori sub semnatura privata, sau verbala”.
b) este un contract cu titlu gratuit sau cu titlu oneros (art. 2010 din noul Cod civil),
Mandatul dintre doua persoane fizice se prezuma a fi cu titlu gratuit, in acest caz mandatarul nefiind remunerat pentru serviciile prestate mandantului.
Daca mandatul este oferit unei persoane in cadrul si in limitele profesiei pe care aceasta o exercita, mandatul este prezumat a fi oneros (de exemplu, mandatul oferit unui avocat pentru reprezentarea intr-un proces).
Atunci cand mandatul este cu titlu oneros, iar remuneratia mandatarului nu este determinata prin contract, aceasta se va stabili potrivit legii, uzantelor ori, in lipsa, dupa valoarea serviciilor prestate [art. 2010, alin. (2)].
c) este un contract unilateral, daca mandatul are caracter gratuit, dand nastere la obligatii doar in sarcina mandatarului. Daca mandatul are caracter oneros, atunci contractul de mandat este sinalagmatic, ambele parti avand drepturi si obligatii izvorate din contract.
d) este un contract incheiat intuitu personae, intrucat se bazeaza in increderea pe care mandantul o are in mandatar. Contractul se incheie in considerarea persoanei mandatarului, datorita unor insusiri ale acestuia fiindu-i incredintata incheierea unor acte juridice pe seama mandantului si in numele acestuia. [Fl. Motiu, Contractele speciale in noul Cod civil, Editura Universul Juridic 2011, p. 229]