Art. 2.032. Efectele revocarii

(1) Mandantul care revoca mandatul ramane tinut sa isi execute obligatiile fata de mandatar. El este, de asemenea, obligat sa repare prejudiciile suferite de mandatar din cauza revocarii nejustificate ori intempestive.

(2) Atunci cand partile au declarat mandatul irevocabil, revocarea se considera a fi nejustificata daca nu este determinata de culpa mandatarului sau de un caz fortuit ori de forta majora.

In conditiile in care se invoca revocarea intempestiva si fara justa cauza a mandatului ne aflam pe taramul raspunderii civile contractuale, fapt ce implica analiza indeplinirii cumulative a elementelor care o conditioneaza, respectiv existenta unei fapte ilicite, vinovatia, existenta unui prejudiciu patrimonial si legatura de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu.
Prin urmare, faptul ca revocarea mandatului este intempestiva si fara justa cauza nu conduce de plano la acordarea de despagubiri, pentru aceasta fiind necesar sa se dovedeasca existenta unui prejudiciu. [ICCJ, Sectia a II-a Civila, Decizia nr. 83/2014, www.scj.ro]