Art. 2.037. Mentinerea unor obligatii ale mandatarului

La incetarea in orice mod a mandatului, mandatarul este tinut sa isi execute obligatiile prevazute la art. 2.019 si 2.020.