Art. 2.072. Notiune

(1) Prin contractul de agentie comitentul il imputerniceste in mod statornic pe agent fie sa negocieze, fie atat sa negocieze, cat si sa incheie contracte, in numele si pe seama comitentului, in schimbul unei remuneratii, in una sau in mai multe regiuni determinate.

(2) Agentul este un intermediar independent care actioneaza cu titlu profesional. El nu poate fi in acelasi timp prepusul comitentului.

Contractul de agentie prezinta urmatoarele caractere juridice:
a) este un contract consensual, care se incheie prin simplul acord de vointa al partilor, legea nu prevede nicio conditie speciala pentru incheierea valabila a acestuia.
Numai ad probationem legea impune forma scrisa a contractului de agentie. Astfel, potrivit art. 2078 alin. (1) din noul Cod civil contractul de agentie se incheie in forma scrisa, autentica sau sub semnatura privata. Daca prin lege nu se prevede altfel, forma scrisa este necesara numai pentru dovada contractului.
b) este un contract bilateral, intrucat da nastere la obligatii in sarcina ambelor parti contractante (agent si comitent), aceste obligatii fiind reciproce si interdependente;
c) este un contract cu titlu oneros, intrucat ambele parti urmaresc realizarea unor foloase patrimoniale prin incheierea acestuia, iar agentul actioneaza cu titlu profesional;
d) este un contract comutativ, intrucat existenta si intinderea obligatiilor partilor contractului sunt cunoscute de la momentul incheierii contractului si nu depind de hazard;
e) este un contract cu executare succesiva in timp, avand in vedere ca obligatiile partilor se executa in mod esalonat, pe intreaga durata a contractului;
f) este un contract incheiat intuitu personae, bazat pe increderea pe care o are comitentul in agent, astfel incat agentul sa fie imputernicit de catre comitent fie sa negocieze, fie atat sa negocieze, cat si sa incheie contracte, in numele si pe seama comitentului. [Fl. Motiu, Contractele speciale in noul Cod civil, Editura Universul Juridic 2011, p. 268]