Art. 2.082. Remuneratia agentului

(1) Agentul are dreptul la o remuneratie pentru toate contractele incheiate ca efect al interventiei sale.

(2) Remuneratia poate fi exprimata in cuantum fix sau variabil, prin raportare la numarul contractelor, ori la valoarea acestora, cand se numeste comision.(3) In lipsa unei stipulatii exprese sau a unei prevederi legale, agentul are dreptul la o remuneratie stabilita potrivit uzantelor aplicabile fie in locul in care agentul isi desfasoara activitatea, fie in legatura cu bunurile care fac obiectul contractului de agentie.

(4) Daca nu exista astfel de uzante, agentul este indreptatit sa primeasca o remuneratie rezonabila, in functie de toate aspectele referitoare la contractele incheiate.

(5) Dispozitiile art. 2.083-2.087 sunt aplicabile numai in masura in care agentul este remunerat total sau partial cu un comision.