Art. 2.123. Plata remuneratiei

(1) Daca nu s-a convenit altfel, plata remuneratiei catre depozitar se face la data restituirii bunului.

(2) In lipsa de stipulatie contrara, daca restituirea are loc inainte de termen, depozitarul nu are dreptul decat la partea din remuneratie convenita, corespunzatoare timpului cat a pastrat bunul.