Art. 2.156. Restituirea anticipata

Comodantul poate cere restituirea bunului inainte de momentul prevazut la art. 2.155 alin. (1) atunci cand are el insusi o nevoie urgenta si neprevazuta de bun, atunci cand comodatarul decedeaza sau atunci cand acesta isi incalca obligatiile.

Cand comodatarul refuza restituirea lucrului, potrivit dreptului comun, comodantul are la dispozitie doua actiuni: a) o actiune reala in revendicare, derivata din dreptul de proprietate al imprumutatorului, care prezinta avantajul ca este imprescriptibila si poate fi intentata si impotriva tertelor persoane, si b) o actiune personala, care deriva din contract (in contractu) si prezinta avantajul (pentru comodant) de a fi mai usor de dovedit. Find personala, actiunea in restituirea lucrului imprumutat se prescrie in termenul general. Termenul de prescriptie a actiunii incepe sa curga de la experarea termenului convenit in contract, iar daca lucrul este de folosinta permanenta, prescriptia incepe sa curga de la data incheierii contractului. [G. Boroi, L. Stanciulescu,Institutii de drept civil in reglementarea noului Cod civil, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2012, p. 503]