Art. 2.160. Transferul proprietatii si al riscurilor

Prin incheierea valabila a contractului, imprumutatul devine proprietarul bunului si suporta riscul pieirii acestuia.